21-01-11

Op zoek naar een alternatief

Nee, ik heb het voor een keertje niet over de regeringsonderhandelingen, maar over “het boek” dat ik probeer te schrijven. Op het eerste gezicht hebben beide niets met elkaar te maken, maar het tegendeel is waar. De regeringsonderhandelingen zitten al zeven maanden muurvast vanwege tegengestelde visies op de Belgische staat. Een staat die, volgens de N-VA, op termijn zal verdampen in Europa (dat zich echter ook in een existentiële crisis bevindt). België zal plaatsruimen voor een ‘onafhankelijke’ Vlaamse, Waalse (en Brusselse) staat binnen Europa.  De vraag is echter, als dit ooit gebeurt (en ik ben er nog altijd van overtuigd dat dit niet op de onmiddellijke agenda staat), welke staat en welk Europa?

_default_ZINN.jpgEn laat het boek nu precies daarover gaan. Over de staat. Over de staat en socialisme. Over socialisme en vrijheid. Over vrijheid en democratie. Over democratie en geluk. Over geluk en materialisme. Over materialisme en ecologie. Over ecologie en delocalisatie. Over delocalisatie en economische groei. Over economische groei en marxisme. Over marxisme en peer-to-peer.

Het is duidelijk dat dit redelijk veel hooi op één vork is. Soms is het chaos. Laat slapen en vroeg opstaan. Neuzen in tien boeken tegelijk. Discussies opstarten. Schema’s overhoop gooien, bemoediging dankbaar in ontvangst nemen, cynisme negeren, doelstellingen aanpassen, enthousiasme behouden en faalangst wegdrukken. 

De politieke crisis in België trekt echter mijn aandacht weg van het boek. De ergernis, maar ook de onmacht.

Ik heb deze blog al vaak gebruikt om mijn afkeer te uiten van  het bekrompen nationalisme van de N-VA. Ik ben niet neutraal. Ik ben voor sociale en economische emancipatie en juist daarom verwerp ik de ideologie van het nationalisme en het liberalisme (wat niet wil zeggen dat ik geen respect kan opbrengen voor sommige nationalisten of liberalen). Ik ben sociaaldemocraat of democratisch socialist (met anarchistische trekjes als verzekeringspolis tegen bureaucratie en paternalisme). Om het met de woorden van Howard Zinn te zeggen: “Je kunt niet neutraal zijn op een bewegende trein.” Ik zie momenteel echter geen enkele stroming binnen (en buiten !) de sociaaldemocratie die een overtuigende oplossing biedt voor de malaise op politiek, sociaaleconomisch en ecologisch vlak.

Wat ik wel overal aantref, zijn bouwstenen. Ik zie denkgroepen, discussiefora, academici, politici… die in eer en geweten op zoek zijn naar een uitweg uit de crisis. Daar waar ik vroeger geneigd was andere stromingen binnen het linkse kamp te bekritiseren vanuit het eigen marxistische gelijk, probeer ik vandaag te leren van iedereen. Voor sommigen (of velen) is dit naïef, ik hou het bij constructief.   

 

17:52 Gepost door Jan Lievens in Algemeen, politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: boek socialisme, howard zinn |  Facebook |

22-11-08

Hardleers

Kijk, kijk… Nationalisatie is vandaag geen vies woord meer. Toch vinden velen ter linkerzijde het nog altijd moeilijk het kapitalisme zelf in vraag te stellen. De grote boosdoener is immers het ‘casinokapitalisme’, het “wilde’ kapitalisme, het ‘neoliberalisme’. Waarom? Omdat de goedmenende kameraden totaal geen vertrouwen hebben in een eigen, socialistische oplossing, namelijk het in handen nemen van de economische hefbomen door de gemeenschap en dat op internationale schaal.

“De staat moet de economie weer begeleiden”, luidt het schoorvoetend. “We willen onze ASLK terug!” Tja, als de toekomst er zo donker uitziet als vandaag, is het logisch dat met veel nostalgie wordt teruggegrepen naar de oude recepten van het Keynesianisme en de gemengde economie. Toch even in herinnering brengen dat juist die economische maatregelen die de economische groei na de Tweede Wereldoorlog hebben ondersteund, zijn uitgemond in de inflatiegolf en recessies van de jaren 70 en 80.

0415_20innova

Er komt een nieuwe strijd tussen Keynes (boven) en Marx (onder)

Karl%20Marx

De val van het stalinisme, de deregulering en de verdere ontwikkeling van de wereldeconomie en -handel (door onder meer de integratie van landen als China, Rusland en India) hebben de economische groei van de afgelopen vijftien jaar juist mogelijk gemaakt! Tot een dik jaar geleden waren crisissen niets meer dan een boze droom uit een ver verleden. Het succes van de nieuwe economische opgang en dansende beurzen vertaalde zich in een (vaak onbewuste) participatie van brede lagen van de bevolking in het nu door iedereen zo verguisde ‘casinokapitalisme’.

Zolang ‘iedereen’ leek mee te profiteren van dat ‘casinokapitalisme’, was er toch geen vuiltje aan de lucht? Het wettelijke pensioen onvoldoende? Geen probleem: de privésector brengt de oplossing met de pensioenfondsen van de tweede en derde pijler. De rente is laag? Geen nood, we hebben gesofisticeerde financiële producten met een veel interessanter rendement. Schrik voor risico’s? No worries! We vinden wel een product dat overeenkomt met uw conservatief beleggingsprofiel: aandelenfondsen met kapitaalgarantie! Gered! Tot de financiële instelling die ervoor waarborg staat failliet gaat natuurlijk. Alleen was dat scenario een jaar geleden ondenkbaar. Waar waren de criticasters van het casinokapitalisme toen?

Nee mensen, dat zogenaamde casinokapitalisme is geen aberratie, maar zit ingebakken in het systeem zelf. Het is de aard van het beestje. Het is een logische ontwikkeling. Ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom na 200 jaar kapitalistische ontwikkeling telkens weer ‘iedereen’ stomverbaasd staat als er een serieuze crisis uitbreekt. Nu troost je, “wat we nu meemaken, komt maar een keer voor om de tachtig jaar”, hoorde ik onlangs door een of andere spindokter op tv. Alsof het een natuurwet betreft. Geen wonder dat de verkoop van “Het Kapitaal” van de oude Marx weer verkoopt als zoete broodjes. Toch een sector die het goed doet. Is die drukkerij beursgenoteerd?

(wordt uiteraard vervolgd)

11:30 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: crisis, marx, keynes |  Facebook |

The Party’s Over

Begin oktober publiceerde ik op deze blog onderstaande onafgewerkte nota’s. Omdat ze in de rapte waren geschreven, had ik ze opnieuw verwijderd met de bedoeling ze verder uit te werken. Maar door werkomstandigheden die heel veel tijd en energie vergen, heb ik tot nu toe geen tijd gevonden om het te doen. Daarom publiceer ik ze opnieuw, in de hoop ze in de tweede helft van december verder uit te spitten.

Toch nog een klein woordje vooraf. Waar zijn de nationalisten vandaag? Nu staten overal ter wereld uitslaande branden staan te blussen? Nu de hele financiële sector (en binnenkort de industriële?) komt schooien bij de Belgische staat? Wie had Fortis, Ethias of Dexia moeten redden? Vlaanderen? Wallonië? Brussel?  Moet Vlaanderen alleen opdraaien voor de bedreigde automobielsector, chemie, textiel...? Het is zonneklaar dat de zich ontwikkelende kapitalistische crisis schreeuwt naar een  internationale oplossing. Tijd om de Internationale terug van onder het stof te halen, niet?

crisis

Enkele onafgewerkte ideeën in het licht van de zich ontwikkelde kapitalistische crisis (10 oktober 2008)

Wat begon als een Amerikaanse financiële crisis ten gevolge van de rommelhypotheken, is uitgemond in een potentiële ineenstorting van het wereldwijde financiële stelsel. De bloedsomloop van het wereldkapitalisme valt zo goed als stil, kredieten drogen op en dat begint zijn effect te hebben op de reële economie.

De rol van de beurzen wordt ontmaskerd: in plaats van marktplaatsen waar bedrijven terechtkunnen om kapitaal te verzamelen, zijn het in realiteit casino’s waar speculanten zo snel mogelijk geld willen verdienen. Nu het vertrouwen weg is, worden aandelen massaal gedumpt met een langgerekte beurscrash tot gevolg.

Omdat de bedrijven zeer veel geld hebben verdiend in de afgelopen jaren en de aandelenkoersen proportioneel veel sneller zijn gestegen dan de economische groei (de beurs staat nu op het niveau van 2004), is er een stevige buffer om de crisis op te vangen. Anderzijds is een negatieve spiraal op gang gekomen die alleen door drastische maatregelen kan worden gestopt. En wat zijn die drastische maatregelen?

Rusland en vooral China zijn politiek beter uitgerust om het hoofd te bieden aan de in wording zijnde crisis van het wereldkapitalisme. Je mag er prat op gaan: de slinger zal er teruggaan in de richting van een staatseconomie. In Moskou is de beurs al een week dicht. Het Chinese kapitalisme leeft bij gratie van de Communistische Partij. Een flipflop richting Maoïsme is er sneller gemaakt dan je denkt.

obey-obama

Om een depressie te vermijden, is het zeer goed mogelijk dat de hele banksector in de kapitalistische wereld in de komende periode de facto wordt genationaliseerd. Dat proces is trouwens al aan de gang. Maar het zal politiek steeds moeilijker worden de loosers te nationaliseren en de winners te belonen. De grootste protesten tegen die aanpak is te zien in de USA.

Die evolutie zal enorme gevolgen hebben op het bewustzijn van ‘de mensen’: nationalisatie zal gepercipieerd worden als de enige mogelijke oplossing. Vandaar ook de hevige weerstand van de Republikeinen tegen het plan Paulson in het Amerikaanse congres. Ze beseffen het gevaar van de huidige evolutie. Het is immers ver van uitgesloten dat na een reddingsoperatie (lees nationalisatie) van de banken ook multinationals als IBM en GM bij de staat zullen aankloppen om te worden gered. Obama wordt allicht de nieuwe Roosevelt van de 21ste eeuw.

Na twee decennia deregulering en liberalisme, gaat de slinger terug in de richting van regulering en nationalisatie. Europa staat voor de keus tussen desintegratie of ‘nationalisatie’ op Europese schaal. Door de sociale de krachtsverhoudingen lijkt een evolutie naar staatskapitalisme mij de meest waarschijnlijke uitkomst van de huidige malaise. Het alternatief is voor de leidende klasse immers nog erger: een zware depressie, een totaal verlies van vertrouwen in het kapitalisme en een nieuwe golf van revolutionaire bewegingen.

10:10 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: crisis |  Facebook |

31-07-08

België volgens Bonte

Als Hans Bonte zich op communautair terrein waagt, is het altijd opletten geblazen. Zijn verdediging van de verplichte taaltest voor degenen die een sociale woning willen kopen in Vilvoorde is regelrecht schandalig. Het is een hypocriet standpunt dat een discriminerende maatregel probeert te verrechtvaardigen door er een sociale dimensie aan te geven. Ik hield dan ook mijn hart vast toen de voorpagina van De Morgen blokletterde: “Hans Bonte predikt communautaire moed”. Bonte heeft namelijk een persoonlijke nota klaar met zeven communautaire standpunten die de SP.a volgens hem zou moeten verdedigen.

DA193334-6A72-4665-8AE3-5B29485799E6

Bonte heeft gelijk dat de SP.a kleur moet bekennen op communautair vlak. De reden van de afzijdige houding in een debat dat het land al 400 dagen in een uitzichtloze situatie dompelt, is vooral toe te schrijven aan een terechte aversie voor communautaire twistpunten, maar ook aan de interne verdeeldheid ter zake. Maar juist door die afzijdigheid geeft de SP.a de indruk dat ze geen antwoord heeft op een van de grootste politieke crisissen van de laatste decennia, ook al is die voor een groot deel gecreëerd en opgeklopt door de christendemocratie, met dank aan haar kartel.

Hoe de nota beoordelen? Of hoe elk voorstel tot staatshervorming beoordelen? Als socialist of progressievelling is er maar één criterium: elke maatregel die de solidariteit en toenadering tussen de gemeenschappen bevordert, is toe te juichen; elke maatregel die verdeeldheid in de hand werkt, is te verwerpen. De nota Bonte bevat beide soorten. Laten we beginnen met de positieve voorstellen.

1. Herfederaliseren
Bonte wil een aantal regionale bevoegdheden opnieuw doen verhuizen naar het federale niveau, zoals de geluidsnormen voor de luchtvaart, maar ook milieubevoegdheden zoals emissienormen. Het is inderdaad absurd dat die door Europa opgelegde maatregelen door alle parlementen moeten passeren. Maar in feite kan dat argument worden gebruikt voor de herfederalisering van heel wat meer bevoegdheden. Volgens Knack komt immers 85% van onze wetten van Europa.

Vorming1

2. Stimuleren tweetaligheid
Bonte wil de tweetaligheid stimuleren door in de grondwet in te schrijven dat de onderwijsprogramma’s voldoende lessen in de andere landstaal moeten voorzien. Inspanningen in die richting moeten ook financieel beloond worden. Een uitstekend voorstel dat haaks staat op elke vorm van nationalisme en separatisme. Dus: bravo Hans Bonte!

3. Behoud opkomstplicht
De opkomstplicht bij verkiezingen moet behouden blijven. Ik weet niet wat dit met de rest te maken heeft; bovendien is het een officieel partijstandpunt. 

4. Samenvallende verkiezingen
De federale en regionale verkiezingen moeten opnieuw samenvallen. Bonte wil hiermee de bestuurskracht van de verschillende niveaus doen toenemen. Ook dat is een officieel partijstandpunt. Voor mij is het belangrijkste argument voor samenvallende verkiezingen het feit dat ze de federale cohesie versterken.

5. Geen federale kieskring
Betonnering van de provinciale kieskringen en splitsing B-H-V. Geen federale kieskring. Bonte spreekt hier als randinwoner. Franstalige toppolitici zullen na de splitsing van B-H-V via de achterdeur van een nationale kieskring nog altijd kunnen opkomen in de rand, en in heel Vlaanderen. So what? Volgens mij wordt de discussie over de federale kieskring, waar ik 100% achtersta, echter te veel in het ijle gevoerd. Wat betekent die kieskring in de praktijk? Dat de PS opkomt in Oostende en Groen! in Aarlen? Dat er tweetalige ‘kartellijsten’ komen? Een federale kieskring moet m.i. gepaard gaan naar ten minste een gedeeltelijke terugkeer van federale partijen. Een federaal land zonder federale partijen is op termijn immers gedoemd te verdwijnen.

SH103396

6. Het district Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest moet worden omgevormd tot een bicommunautair Hoofdstedelijk District, waarbij de autonomie van de gemeenten op belangrijke punten beknot wordt. De financiële middelen moeten worden afhankelijk gemaakt van de vooruitgang op o.a. het gebied van mobiliteit en veiligheid. Hier gaat Bonte volledig uit de bocht. Waarom Brusselaars anders behandelen dan de rest van België? Waarom voorwaarden opleggen aan de financiering van Brussel die niet gelden voor de andere gewesten? Het ‘bicommunautaire’ karakter van Brussel is al lang achterhaald. Brussel is een internationale, multiculturele stad. Wat in Brussel ter discussie moet worden gesteld, is de idiote verplichting van eentalige kieslijsten, waardoor de splitsing van partijen gebetonneerd werd in de grondwet. De splitsing van B-H-V zal die absurditeit nog meer aan de oppervlakte brengen.

7. Verregaande opsplitsing van de arbeidsmarkt  
Kijk, mijn verstand is te klein om het hele gedoe rond de splitsing van de arbeidsmarkt te volgen. M.i. is die al lang gesplitst (Forem, VDAB, BGDA/ORBEM) en juist die splitsing ligt aan de basis van heel wat problemen in en rond Brussel en de hele grensstreek. Je moet geen Einstein zijn om in te zien dat, als je de arbeidsmobiliteit wil vergroten, er een federale aanpak van de arbeidsmarkt nodig is. Maar ja, ik zal het weer niet verstaan hebben.

Ondertussen heeft de SP.a top de nota Bonte afgewimpeld. Het debat is gesloten en op de website van de SP.a prijkt het meest uitgewerkte voorstel tot staatshervorming dat er bestaat.

Alleen jammer dat niemand het kent.

09:50 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, staatshervorming, hans bonte, 048 |  Facebook |

26-06-08

Geld heeft geen taalrol

Sinds de politieke impasse waarin het kartel België heeft gestort, flirt mijn bloeddruk met de limiet waarop je begint pillen te slikken, ik zweer het! Natuurlijk is de federale regering niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de hallucinante maatregel van de gemeente Vilvoorde om alleen huizen te verkopen aan iemand die Nederlands kent, maar Leterme en co zijn wel schuldig aan het klimaat waarin dergelijke waanzin mogelijk is.

bonte_300

Wat me vooral ergert aan de beslissing van het gemeentebestuur van Vilvoorde (met de onbegrijpelijke steun van de SP.a – ze zouden Bonte moeten royeren!) is dat ze in de eerste plaats gericht is tegen anderstalige, financieel zwakke migranten. We spreken hier immers niet over rijke Franstaligen die in de rand gaan wonen en vertikken Nederlands te spreken. Die zullen niet direct een armeluiswoninkje kopen in de Far West. Maar wordt hen gevraagd een taalexamen af te leggen als ze in Overijse of Knokke een villa kopen?

En wat met de Eurocraten, managers van multinationals en andere goedverdiende Duits-, Engels-, Italiaans-… en Franstaligen die zich in de groene (Vlaamse!) rand rond de hoofdstad komen vestigen? Moeten die dan de lakmoestest van ‘Hier spreekt men Nederlands’ ondergaan? Trouwens, wie verkoopt hen al die Vlaamse gronden en kasten van villa’s? Precies!

194985_IMG_4102

Geen taalexamen

De hypocrisie van de Vlaams-nationalisten is hemeltergend. De Vlaamse ondernemer die in de Westhoek fulmineert tegen de Waalse profiteur, trekt wel met zijn bedrijf de taalgrens over om spotgoedkope Waalse industriegrond te kopen en Waalse subsidies op te strijken. Al daarover Bourgeois of een andere Vlaams-nationalist (of CD&V-er want dat is meer en meer hetzelfde) horen klagen? Natuurlijk niet, geld heeft geen taalrol.

Nee, het enige wat dergelijke stupiditeiten oplevert, is een verdere besmeuring van de reputatie van Vlaanderen in het buitenland. Dat dit dodelijk is voor een land dat sommige van de belangrijkste internationale organisaties herbergt, kan hen blijkbaar niet schelen. Nee, de hele wereld moet hun waarheid volgen en als ze dat niet doen, dan is zelfs dat de schuld van de Franstaligen die het Vlaamse blazoen besmeuren. Want ja, buitenlanders lezen immers alleen Franstalige kranten. Die domme buitenlanders toch. To add insult to injury zeggen ze in het Engels. Daartegen is maar één kruid gewassen: stuur die mensen met de volgende verkiezingen meteen weer naar huis. Hoe eerder, hoe liever!

LISOCIAAL_MM

Wel taalexamen

09:54 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vilvoorde, 040, taalexamen |  Facebook |

28-09-07

Het andere Vlaanderen

KimEnDjekeFS

Leve Kim!

Net even gesurft naar de website van Kim Gevaert. Als je een staaltje wilt van het soort Vlaanderen dat de separatisten willen, hierbij een greep uit de reacties op Kim's ondertekening van de petitie ‘Red de Soldiariteit’. De taal- en typfouten heb ik laten staan. En voor een keertje geef ik er geen commentaar bij, omdat die van hen voor zich spreekt:

 • Dezre meid is gewoon oerdom..en lelijk op de kop toe.
  Nu begrijp ik waarom ze het met ne zwarte onder de lakens doet..ne witte kan ze niet eens krijgen.. hahaha
 • Meer zelfbestuur is een recht van elk volk. Daar tegenin gaan lukt alleen dictaturen en het kleine België dankzij de lamlendigheid van "Vlamingen" zoals u. U stelt zich gevaarlijk op buiten uw eigen gemeenschap.
 • politiekers en linkse rakkers zijn mensen waar je je vanaf moet houden, Belgie Barst.
 • En dat al die zure BUB'ers maar naar Wallonië trekken met hun landverraad aan de Vlaamse medemens
 • Sorry Kim, ik ben een fan maar van belgie & pedofilie moet ik niet weten. Foei foei foei

banner2_NL
En de petitie...

Gisteren heb ik ook af en toe een blik geworpen op de ondertekenaars van de petitie. Ook daar laten de separatisten zich niet onbetuigd, hoewel iemand hen toch het verschil zou moeten uitleggen tussen een petitie en een forum of gastenboek… Ook hun "handtekeningen" worden immers meegeteld.

In volgorde: naam, voornaam, beroep:

 • VLAMING, IK HAAT bELGIE, VLAAMS NATIONALIST
 • HANS VAN THEMSSCHE,  FREE, oulematakiller
 • Zonder dat er iets voor terug komt. 1 miljard € (40 miljard Frank) per maan
 • ONMIDDELIJK SPLITSEN
 • Ekchouchou, Laila, Blijf van mijn hoofddoek!
 • Wallonie, Profiteur, dopper
 • Dir Rupo, Elio, profiteur
 • Adieu, aan de walen, gedaan met betalen

Zo. I rest my case

08:43 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: 022, separatsiten, kim gevaert, red de solidariteit |  Facebook |

21-06-07

Steun uw tegenstanders

kind_bal

De enige manier om aan te tonen dat je politieke tegenstanders ongelijk hebben, is hen te helpen bij het realiseren van hun programma. Kan je achteraf zeggen: zie je wel! Dat is een beetje de redenering van Johan Van de Lanotte in Humo. Geef toe, je moet er maar opkomen...

 

Want wat is het probleem van links in Vlaanderen volgens de aftredende voorzitter? Rechts heeft een veel te sociaal programma. Socialer dan dat van links! Ze kunnen zich dat permitteren omdat ze het geld ervoor (zogezegd) gaan halen bij de Walen. We moeten dus meewerken aan de staatshervorming, zodat ze dat argument niet meer kunnen gebruiken. Pas dan zullen de echte tegenstellingen tussen links en rechts In Vlaanderen naar boven komen. O ja?

 

Elke zondebok is goed

 

Ten eerste zal geen enkele staatshervorming, hoe ver doorgedreven ook, de valse argumenten van de nationalisten en separatisten ontkrachten. Zolang België en bijgevolg de band met Wallonië blijft bestaan, zullen ze daarin altijd de wortel van alle kwaad zien.

 

Eens die koe is uitgemolken, vinden ze wel een andere zondebok: de migranten, Europa, Amerikaanse brulkikkers… Zal Johan dan zeggen: we moeten eerst alle migranten buitengooien, alle brulkikkers opblazen of uit de EU stappen?

 

07280088

red de brulkikker

Meer nog, elke staatshervorming maakt de federale structuur zwakker. Op de duur blijft van de Belgische staat alleen nog de staatsschuld en de koning over. Hoe gaan we die splitsen? (tussen de Duitse gemeenschap, Brussel, Vlaanderen, Wallonië… vierendelen?)

 

Dan is er de vraag of een sp.a met Anciaux aan boord (toch de voormalige voorzitter van de Volksunie) nog niet Vlaamsgezind genoeg is. Hoe kan je in één adem de internationale en de fiere Vlaamse leeuw zingen zonder je te verslikken? 

 

Klein verstand

 

Tot slot is er de vraag of een doorgedreven staatshervorming mogelijk is, met of zonder de steun van de sp.a. Alle Franstalige partijen zijn immers tegen. Zelfs het verstand van Karel De Gucht is te klein om de haalbaarheid ervan in te zien, en dat wil wat zeggen.   

 

Het perverse van de demagogie van de Vlaams nationalisten is dat ze het akkoord van de Franstaligen nodig hebben om hun eisen te realiseren. En dat weten ze. “We sluiten allianties aan met de best mogelijke partner om zo ver mogelijk in de goede richting te gaan, richting finale ineenstorting van het systeem.” (Bart De Wever in Doorbraak, blad van de Vlaamse Volksbeweging). Veel geluk met je kartel, Yves…

 

Vladimir

 

Tijd dus om twee oneliners van Lenin uit de kast te halen:

1)      een leugen die vaak genoeg wordt herhaald, krijgt de kracht van waarheid

2)      de nationaliteitenkwestie (staatshervorming) is te herleiden tot een kwestie van brood (centen)

 

De leugen is natuurlijk dat de problemen van ‘de mensen’ kunnen worden opgelost met een staatshervorming. Dat is hen inderdaad een rad voor de ogen draaien. Johan Van de Lanotte geeft dat toe.

 

wit%20brood

 

 

De staatshervorming is een kwestie van centen. En wie controleert de portemonnee? Vadertje Belgische staat. Zij bepaalt en int immers de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, accijnzen…. Via een federaal compromis, vastgelegd in de financieringswet, krijgen de gewesten een budget toegewezen (aangevuld door eigen belastingen zoals successierechten). Daarmee kunnen ze de naar hen overgedragen bevoegdheden financieren. Meer staatshervorming betekent dus nog meer bevoegdheden en geld overhevelen. Maar de nationalisten willen nog veel meer: justitie, fiscaliteit, sociale zekerheid, kortom de volledige macht van het federaal niveau overhevelen. Meestappen in die logica is meewerken aan het ondermijnen en uiteindelijk opblazen van België. 

 

Plaats inter voor nationalisme

 

Moet links België dan verdedigen? Nee, links moet vooral een Europees en internationaal alternatief vooropstellen, zeker als je weet dat meer dan de helft van de (liberale) wetten gedicteerd worden door Europa. Maar ook ja, want hoe kan links op dat vlak geloofwaardig zijn als ze er niet eens in slaagt de eenheid van een ministaat als België te bewaren? Links moet dus geen staatshervorming verdedigen, wel een sociaaleconomische hervorming. Makkelijker gezegd dan gedaan, akkoord, maar het is de enige weg vooruit.