21-06-07

Steun uw tegenstanders

kind_bal

De enige manier om aan te tonen dat je politieke tegenstanders ongelijk hebben, is hen te helpen bij het realiseren van hun programma. Kan je achteraf zeggen: zie je wel! Dat is een beetje de redenering van Johan Van de Lanotte in Humo. Geef toe, je moet er maar opkomen...

 

Want wat is het probleem van links in Vlaanderen volgens de aftredende voorzitter? Rechts heeft een veel te sociaal programma. Socialer dan dat van links! Ze kunnen zich dat permitteren omdat ze het geld ervoor (zogezegd) gaan halen bij de Walen. We moeten dus meewerken aan de staatshervorming, zodat ze dat argument niet meer kunnen gebruiken. Pas dan zullen de echte tegenstellingen tussen links en rechts In Vlaanderen naar boven komen. O ja?

 

Elke zondebok is goed

 

Ten eerste zal geen enkele staatshervorming, hoe ver doorgedreven ook, de valse argumenten van de nationalisten en separatisten ontkrachten. Zolang België en bijgevolg de band met Wallonië blijft bestaan, zullen ze daarin altijd de wortel van alle kwaad zien.

 

Eens die koe is uitgemolken, vinden ze wel een andere zondebok: de migranten, Europa, Amerikaanse brulkikkers… Zal Johan dan zeggen: we moeten eerst alle migranten buitengooien, alle brulkikkers opblazen of uit de EU stappen?

 

07280088

red de brulkikker

Meer nog, elke staatshervorming maakt de federale structuur zwakker. Op de duur blijft van de Belgische staat alleen nog de staatsschuld en de koning over. Hoe gaan we die splitsen? (tussen de Duitse gemeenschap, Brussel, Vlaanderen, Wallonië… vierendelen?)

 

Dan is er de vraag of een sp.a met Anciaux aan boord (toch de voormalige voorzitter van de Volksunie) nog niet Vlaamsgezind genoeg is. Hoe kan je in één adem de internationale en de fiere Vlaamse leeuw zingen zonder je te verslikken? 

 

Klein verstand

 

Tot slot is er de vraag of een doorgedreven staatshervorming mogelijk is, met of zonder de steun van de sp.a. Alle Franstalige partijen zijn immers tegen. Zelfs het verstand van Karel De Gucht is te klein om de haalbaarheid ervan in te zien, en dat wil wat zeggen.   

 

Het perverse van de demagogie van de Vlaams nationalisten is dat ze het akkoord van de Franstaligen nodig hebben om hun eisen te realiseren. En dat weten ze. “We sluiten allianties aan met de best mogelijke partner om zo ver mogelijk in de goede richting te gaan, richting finale ineenstorting van het systeem.” (Bart De Wever in Doorbraak, blad van de Vlaamse Volksbeweging). Veel geluk met je kartel, Yves…

 

Vladimir

 

Tijd dus om twee oneliners van Lenin uit de kast te halen:

1)      een leugen die vaak genoeg wordt herhaald, krijgt de kracht van waarheid

2)      de nationaliteitenkwestie (staatshervorming) is te herleiden tot een kwestie van brood (centen)

 

De leugen is natuurlijk dat de problemen van ‘de mensen’ kunnen worden opgelost met een staatshervorming. Dat is hen inderdaad een rad voor de ogen draaien. Johan Van de Lanotte geeft dat toe.

 

wit%20brood

 

 

De staatshervorming is een kwestie van centen. En wie controleert de portemonnee? Vadertje Belgische staat. Zij bepaalt en int immers de personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, accijnzen…. Via een federaal compromis, vastgelegd in de financieringswet, krijgen de gewesten een budget toegewezen (aangevuld door eigen belastingen zoals successierechten). Daarmee kunnen ze de naar hen overgedragen bevoegdheden financieren. Meer staatshervorming betekent dus nog meer bevoegdheden en geld overhevelen. Maar de nationalisten willen nog veel meer: justitie, fiscaliteit, sociale zekerheid, kortom de volledige macht van het federaal niveau overhevelen. Meestappen in die logica is meewerken aan het ondermijnen en uiteindelijk opblazen van België. 

 

Plaats inter voor nationalisme

 

Moet links België dan verdedigen? Nee, links moet vooral een Europees en internationaal alternatief vooropstellen, zeker als je weet dat meer dan de helft van de (liberale) wetten gedicteerd worden door Europa. Maar ook ja, want hoe kan links op dat vlak geloofwaardig zijn als ze er niet eens in slaagt de eenheid van een ministaat als België te bewaren? Links moet dus geen staatshervorming verdedigen, wel een sociaaleconomische hervorming. Makkelijker gezegd dan gedaan, akkoord, maar het is de enige weg vooruit.

Commentaren

Certains ne comprendront jamais ! Sommigen leren ook nooit Is het arrogantie ? Is het domheid ? Of is het gewoon geilen op macht ?
Enfin, informateur Reynders heeft intussen ook de verliezers van 10 juni ontvangen : Johan Vande Lanotte en Elio Di Rupo. Niet samen natuurlijk : elk apart, net zoals de partijen.
Elio kwam buiten en verklaarde dat Reynders voor een asociale regering kiest, maar dat de PS in geen geval een tweederde meerderheid zou leveren voor een staatshervorming. Goed zo : als socialist is staatshervorming niet je ding. Laat dat aan nationalisten, rechts en hun bondgenoten over. Maar, kameraad voorzitter, je had er goed aan gedaan om vooraf aan te kondigen dat de PS voor de oppositie kiest. Ook de PS is verliezer van de verkiezingen. Ook de PS moet herbronnen : terug naar de wortels van het socialisme. Kiezen voor de werkers en de steuntrekkers, goede en rechtvaardige sociale zekerheid, werk met deftige arbeidsvoorwaarden voor werkzoekenden, solidariteit voorop. Maar vooral : luister naar de militanten.
Johan deed het anders. Nog voor hij binnen ging had hij laten weten dat de sp.a voor de oppositie kiest. Goed zo : de sp.a is één van de verliezers. Herbronnen is nodig : terug naar de wortels van het socialisme. Kiezen voor de werkers en de steuntrekkers, goede en rechtvaardige sociale zekerheid, werk met deftige arbeidsvoorwaarden voor werkzoekenden, solidariteit voorop ! Maar, kameraad voorzitter, meewerken aan een tweederde meerderheid voor de staatshervorming is onverstandig ! Laat dat aan nationalisten, rechts en hun bondgenoten over. Luister naar de militanten !
__________________________________________
C'est quoi l'arrogance? La bêtise? Tout simplement la soif du pouvoir?
Enfin, l'informateur Reynders a quand même reçu "les perdants": Johan Vande Lanotte et Elio Di Rupo. Pas ensemble, bien sûr, mais chacun séparément, comme sont également séparés les partis.
Elio est sorti rapidement et a déclaré que Reynders avait choisi un gouvernement anti-social et que le PS n'apporterait en aucun cas son apport à une majorité des deux tiers pour une réforme de l'Etat. OK, comme socialiste, la réforme de l'état n'est pas sa tasse de thé. Laissons cela aux nationalistes, de droite et leurs alliés. Mais, Camarade président, il aurait mieux valu annoncer que le PS souhaitait l'opposition.
Le PS est bien un des perdants des élections et il doit se ressourcer: retourner aux racines du socialisme. Retourner aux travailleurs et à leurs représentants, à une sécurité sociale juste, à du travail dans des conditions correctes pour les demandeurs d'emploi, et surtout à la solidarité.
Ecoutez les militants!
Johan a réagi différemment. Avant même qu'il entre chez l'informateur, il avait fait savoir que le sp.a avait choisi l'opposition. Bien, le sp.a est un des perdants. Il doit retourner aux sources: aux racines du socialisme: voir plus haut! Avec la solidarité d'abord. Mais, Camarade président, collaborer à une majorité des deux tiers pour la réforme institutionnelle, c'est incompréhensible! Il faut laisser cela aux nationalistes, de droite et leurs alliés.
Ecoutez les militants!

Gepost door: Socialisme in alle Talen - Socialisme dans toutes les Langues | 22-06-07

Wie zegt dat de sociaaleconomische hervorming de enige weg vooruit is?

Argumenteer je stelling eens. Of is het een links dogma?

Gepost door: avanti! | 25-06-07

De commentaren zijn gesloten.