17-08-07

Help! Leterme verzuipt!

“De kiezer heeft altijd gelijk”. Elke politicus weet dat die uitspraak klinkklare nonsens is, ook al spreekt niemand ze tegen. Zo heeft de kiezer ‘beslist’ dat er maar één mogelijke coalitie mogelijk is, maar van alle onderhandelaars op Hertoginnendal is alleen Leterme gebaat bij een regeerakkoord. De anderen zijn het alleen eens over een verrottingsstrategie. En ze werkt: volgens een peiling in het Laatste Nieuws is Leterme al 100.000 van zijn kiezers kwijt. 800.000 kiezers, die verdien je nu eenmaal niet elke dag…

 Leterme%20&%20Di%20Rupo%20landscape%20detail%2040

Een uitweg voor Leterme?

Communautair gekrakeel is in dit land een vaak gebruikt afleidingsmanoeuvre. Regeringen vallen over communautaire kwesties als renners in de sprint, maar vaak blijkt de crisis een andere oorsprong te hebben. De laatste oranjeblauwe regering viel officieel over Happart, maar in werkelijkheid was het ACV-voorzitter Jef Houthuys die de stekker uit het stopcontact trok omdat hij de bezuinigingspolitiek van Martens-Gol niet langer verkocht kreeg aan zijn achterban. Achteraf werd het probleem van de burgemeester van Voeren geneutraliseerd door zijn eigen partij, de PS. “Happart est roulé dans la farine” luidde het toen. De politieke klasse in België is ontzettend vindingrijk in het bedenken van oplossingen voor onoplosbare problemen. Alleen draagt elke oplossing de kiemen van een nog groter probleem.

Het is echter niet omdat communautaire problemen vaak gecreëerd worden, dat ze ook fictief zijn. Noord en zuid hebben een ongelijkmatige economische ontwikkeling die mede aan de basis ligt van een verschillende politieke cultuur. Voeg daarbij het taalverschil en de historische onderdrukking van het Nederlands door een Franstalige heersende klasse, en je krijgt een verdomd moeilijke puzzel. De Vlamingen zijn al lang numeriek en economisch heer en meester in België, maar een deel blijft zich verongelijkt onderdrukt voelen door vermeende franskiljonse imperialisten. Franstaligen zien in elke ‘Vlaamse’ eis dan weer een verdoken vorm van separatisme. Beide percepties zijn verkeerd, maar plausibel omdat ze een grond van waarheid bevatten.

dewever_strik

De vraag bij communautair gekibbel is echter: wie heeft de problemen op de agenda geplaatst? En waarom? Gedurende acht jaar paars bleef het relatief rustig tussen Vlamingen en Walen. Er was ei zo na een akkoord over Brussel-Halle-Vilvoorde, ware het niet dat Geert Lambert uiteindelijk dwars lag. Vandaag staan de onderhandelaars in Hertoginnendal met onverzoenbare standpunten tegenover elkaar. Er is een moedwillige crisis in de maak om de verschillende publieke opinies voor te bereiden op wat gisteren onaanvaardbaar of ondenkbaar was. Als Leterme in de loop van dat proces sneuvelt, is dat voor de anderen mooi meegenomen.

Een mogelijk maar denkbaar scenario is dat de geesten toch worden voorbereid op onderhandelingen over artikel 35, een denkpiste die eerder door Dehaene werd gelanceerd, zij het te vroeg. Alleen een complete impasse kan leiden tot een mogelijk principeakkoord over wat we in dit land nog samen willen doen. Een akkoord over artikel 35 (bij voorkeur tussen de traditionele partijen) zou van België een ‘echt’ federaal land maken, waarbij de nationale bevoegdheden worden gebetonneerd in de grondwet en de gewesten de hegemonie krijgen over al de rest. De Vlamingen zouden daarmee bewijzen dat ze voor het behoud van België zijn, de Franstaligen dat ze een verdere uitholling van de federale bevoegdheden aanvaarden. Beide zouden zowel winnen als verliezen.

milquet2066

Milquet: een nieuwe boevrouw voor Vlaanderen?

Anderzijds houdt een dergelijk scenario gevaren in. Nogmaals, het is niet omdat communautaire problemen kunstmatig worden gecreëerd dat ze ook beheersbaar zijn en geen eigen logica zouden volgen. Het absurde van de huidige patstelling is dat de Vlaamse onderhandelaars de toestemming van de Franstaligen nodig hebben om hun eisen gerealiseerd te zien. En als je de 25 Vlaamse eisen bekijkt, dan is het niet verwonderlijk dat de Franstaligen er de voorbode in zien van een separatistisch scenario en zich verder ingraven in hun egelstelling.

Als de Vlaamse onderhandelaars echter neen blijven krijgen, lijkt een eenzijdig claimen van hun eisen via het Vlaamse parlement op de duur geen onrealistische stap meer. Een dergelijke shocktherapie zou de eenheid van het land op zijn grondvesten doen daveren, met twee mogelijkheden tot gevolg: crisisonderhandelingen over hoe het verder moet met België (lees onderhandelingen over artikel 35, een breuk in ‘het kartel’ en een tripartiete), of… separatisme. Ook al is de meerderheid tegen. Politiek wordt nu eenmaal niet bedreven door meerderheden. Toch niet in een democratie…

Commentaren

Het is niet ernstig. Voor één keer ben ik het eens met de onderhandelaars van Leterme en co. Het is inderdaad niet ernstig meer !!! Terwijl er achter onze rug en boven onze hoofden een beurscrisis bezig is, een stijging van de broodprijzen aangekondigd wordt, net als een stijging van het varkensvlees, chocolade, energie en weet ik veel wat nog allemaal... valt de onderhandelingsploeg rond Letermes tafel over communautaire toestanden. Dat terwijl één op acht Belgen onder de armoedegrens leeft (28% van de Brusselaars : zo’n 280.000 mensen dus !), en we moeten vaststellen dat het ook de armsten onder ons zijn die bijvoorbeeld het moeilijkst kinderopvang vinden wanneer ze moeten gaan werken, een opleidingvolgen of een ander ‘activeringszetje’ krijgen... Het is weer eens aangetoond dat het esthablishment zich liever wegsteekt achter communautair gekibbel, i.p.v. de echte problemen aan te pakken. En dan nog durven die hoge dames en heren, zonder schaamte, te beweren dat ze het allemaal doen voor beter bestuur, voor de burger en voor ’s lands welvaart ! Juist ja. Vertel maar aan, bijvoorbeeld mijn vader en zijn vrouw (die het maandelijks moeten rooien met een inkomen van om en bij de 1.000,- EUR) dat regionale auteursrechten, regionale nummerplaten, gesplitste Ordes van Geneesheren en Advocaten, of een geregionaliseerde plantentuin in Meise hun welvaart op peil zullen houden... Terwijl hun brood en hun vlees duurder worden en hun verwarming in de winter bijna onbetaalbaar wordt. Een beetje ernst alstublieft, dames en heren. Het communautair eisenbundeltje van de Vlaamse onderhandelaars omvat ook wel wat explosiever materiaal : invoering van regionale CAO’s, regionalisering van kinderbijslag, gezinsbeleid, RIZIV,... allemaal wegbereiders voor minder solidariteit, meer ongelijkheid (en dus meer armoede), meer egoïsme en ander leuks. Is het dan zo onlogisch dat de Franstaligen met een eigen lijstje komen aandraven ? Pas op, je hoort me niet zeggen dat het Franstalig lijstje zo mooi en zo ernstig is. Er is nu een aanvaardbare samenlevingspolitiek voor Nederlands- en Franstaligen in het Brusselse. Maar, de Franstaligen stonden en staan niet te springen voor een staatshervorming. Ik ook niet, en de meeste mensen die ik spreek ook niet. Voor de meeste Brusselaars is de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde geen hot item ! Armoede, werk, huisvesting, opleiding, (toegang tot) gezondheidszorg, veiligheid, inkomen... Daar hoor ik de mensen over praten en klagen. Het is inderdaad niet ernstig meer !!! Leterme, stemmenkampioen op 10 juni ll. zou ons eens laten zien wat goed bestuur betekent ! Hij heeft zelfs de hulp van Albert II ingeroepen. Johan Vande Lanotte heeft gelijk wanneer hij zegt dat dit niet kan. De koning treedt hierbij fel buiten zijn rol : terug naar de middeleeuwen. Door te gaan praten met de centrumrechtse onderhandelingspartners kiest de koning zelfs partij. De socialisten zitten niet mee rond de tafel. Goed zo : na 10 juni moet herbrond worden en moeten de beide socialistische partijen de basiswaarden van het socialisme terug in de verf zetten. Ver weg van het communautair gekibbel. Vande Lanotte stelt zich zeer gematigd op, wanneer hij zegt dat de sp.a het resultaat van de communautaire voorstellen zal afwachten, vooraleer standpunt in te nemen. Te gematigd, als je het mij vraagt. Vande Lanotte zegt zelf dat nog geen enkele communautaire stap gezet is wanneer de socialisten niet meededen. Wel, doe dit keer niet mee : dwing de onderhandelaars tot ernst. Laat de roomsblauwe onderhandelaars eerst een deftig regeringsprogramma in elkaar boksen en evalueer de sociaal-economische impact op de werkende bevolking van dit land.

Gepost door: Dirk | 21-08-07

LEVE HET UNITAIR BELGIE ! L'union fait la force !

Eendracht maakt macht !

Gepost door: Belgica | 24-08-07

De commentaren zijn gesloten.