28-06-08

Een sprankeltje hoop

Op het eerste gezicht bieden de laatste opiniepeilingen een sprankeltje hoop: het kartel dondert met 3,5% naar beneden, het Vlaams Belang klikt met 3,2% minder af op 16,1%. De N-VA flirt op zijn eentje met de kiesdrempel van 5% en ook dat is prachtig nieuws. Leterme geniet maar de steun van 42 % van de bevolking (tegenover 54% voor Verhofstadt) en het vertrouwen in de regering slinkt tot een historisch laagterecord van 32%, een cijfer Bush waardig.

dedecker_cm300

Allemaal goed en wel, maar het verlies van het kartel en het Belang gaat bijna integraal naar de LDD van Jean-Marie Dedecker. Wie hem gisteren in Terzake samen met Jurgen Verstrepen, longdrink aan de lip, schaterlachend zag scheuren in een speedboot voor de kust van Benidorm, zag meteen de ware aard van het beestje. Kleinburgerlijke parvenu die hengelt naar de steun van de kleine man door zich op te stellen als levensgrote Calimero: zij zijn groot en wij zijn klein, maar we stampen toch goed tegen hun kloten.

Jean-Marie Dedecker. De man van het gezond verstand, maar dan in het brein van een erwt. Op eigen lof na nooit een positief woord uit de verongelijkte mond. Kankeraar tegen rookverbod en voor opwarming van de planeet (dan kunnen we in Oostende terrasjes buitenzetten tot middernacht!). De man met eenvoudige oplossingen voor complexe problemen, eigen aan mensen die opkomen voor een of andere Belang (Vlaams of Eigen). Demagoog, populist, magneet voor misnoegdheid. Mijn vraag is: waarom slaagt links er niet in al die maatschappelijke onvrede te kanaliseren?

610x

In de laatste peiling klimt de SP.a, oh God, 0,1% vooruit. Groen doet het niet veel beter. Het antwoord is simpel: waar is het alternatief? Op communautair vlak danst de SP.a tussen passiviteit (we wachten op voorstellen) en puur achterna hollen van rechts. Voor de rest weet ik het niet goed. Het land schurkt al een jaar tegen de regimecrisis aan, maar de SP.a wacht af en hoopt dat Leterme eruit geraakt (dan moeten wij het niet doen).

De inflatie swingt de pan uit, voedsel- en energieprijzen stijgen nog harder, een kwart van de gepensioneerden dreigt in de armoede te belanden, tienduizenden ambtenaren trekken met looneisen de straat op, maar wat lezen we op de homepage van de blog van Gennez: ‘Limburg is op zich één grote stad’ (ik dacht één groot bos?), het abc van Gennez (met daaronder een korte paragraaf ‘café’ die eindigt met ‘je mag me gerust een tooghanger noemen), agenda (met daaronder: ik heb mijn BlackBerrie nog niet zo lang, maar sinds die tijd, heb ik geen rust meer), en tot slot in grote letters: SP.a doet niet mee aan communautaire ronde (logisch als je met twee tongen spreekt, en dan heb ik het niet over Frans en Nederlands).

erik2

Nee, de SP.a heeft een kans gemist met Erik De Bruyn niet te verkiezen tot voorzitter. Mocht hij 10% van de media-aandacht (en het geld!) krijgen die Jean-Marie geniet, dan zouden de peilingen andere verschuivingen laten zien. 

08:27 Gepost door Jan Lievens in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: jean-marie dedecker, 041, caroline gennez, erik debruyn |  Facebook |

26-06-08

Geld heeft geen taalrol

Sinds de politieke impasse waarin het kartel België heeft gestort, flirt mijn bloeddruk met de limiet waarop je begint pillen te slikken, ik zweer het! Natuurlijk is de federale regering niet rechtstreeks verantwoordelijk voor de hallucinante maatregel van de gemeente Vilvoorde om alleen huizen te verkopen aan iemand die Nederlands kent, maar Leterme en co zijn wel schuldig aan het klimaat waarin dergelijke waanzin mogelijk is.

bonte_300

Wat me vooral ergert aan de beslissing van het gemeentebestuur van Vilvoorde (met de onbegrijpelijke steun van de SP.a – ze zouden Bonte moeten royeren!) is dat ze in de eerste plaats gericht is tegen anderstalige, financieel zwakke migranten. We spreken hier immers niet over rijke Franstaligen die in de rand gaan wonen en vertikken Nederlands te spreken. Die zullen niet direct een armeluiswoninkje kopen in de Far West. Maar wordt hen gevraagd een taalexamen af te leggen als ze in Overijse of Knokke een villa kopen?

En wat met de Eurocraten, managers van multinationals en andere goedverdiende Duits-, Engels-, Italiaans-… en Franstaligen die zich in de groene (Vlaamse!) rand rond de hoofdstad komen vestigen? Moeten die dan de lakmoestest van ‘Hier spreekt men Nederlands’ ondergaan? Trouwens, wie verkoopt hen al die Vlaamse gronden en kasten van villa’s? Precies!

194985_IMG_4102

Geen taalexamen

De hypocrisie van de Vlaams-nationalisten is hemeltergend. De Vlaamse ondernemer die in de Westhoek fulmineert tegen de Waalse profiteur, trekt wel met zijn bedrijf de taalgrens over om spotgoedkope Waalse industriegrond te kopen en Waalse subsidies op te strijken. Al daarover Bourgeois of een andere Vlaams-nationalist (of CD&V-er want dat is meer en meer hetzelfde) horen klagen? Natuurlijk niet, geld heeft geen taalrol.

Nee, het enige wat dergelijke stupiditeiten oplevert, is een verdere besmeuring van de reputatie van Vlaanderen in het buitenland. Dat dit dodelijk is voor een land dat sommige van de belangrijkste internationale organisaties herbergt, kan hen blijkbaar niet schelen. Nee, de hele wereld moet hun waarheid volgen en als ze dat niet doen, dan is zelfs dat de schuld van de Franstaligen die het Vlaamse blazoen besmeuren. Want ja, buitenlanders lezen immers alleen Franstalige kranten. Die domme buitenlanders toch. To add insult to injury zeggen ze in het Engels. Daartegen is maar één kruid gewassen: stuur die mensen met de volgende verkiezingen meteen weer naar huis. Hoe eerder, hoe liever!

LISOCIAAL_MM

Wel taalexamen

09:54 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vilvoorde, 040, taalexamen |  Facebook |

09-06-08

Naar nieuwe verkiezingen?

Wie gedacht had dat met Marianne Thyssen de stem van de redelijkheid in de CD&V zou terugkomen, is er dik aan voor de moeite. Uitgerekend in Plopsaland dreigde de voorzitster in mantelpakje met separatisme. Oké, niet met zoveel woorden, maar is er een andere interpretatiemogelijkheid van de volgende uitspraak: "We zijn nog bereid de interregionale en inter-persoonlijke solidariteit te verdedigen. Maar als men geen ernstig gesprek over de inhoud van onze voorstellen wil aangaan en als men de noodzakelijke hervormingen voor ons land onmogelijk maakt, sluiten wij niets uit."

large_363027

Die politiek domme en onverantwoordelijke uitspraak kwam na de publicatie van een opiniepeiling waaruit zou blijken dat de helft van de Vlamingen vandaag gewonnen is voor separatisme. Anderzijds wil meer dan 6 op 10 Vlamingen Verhofstadt terug als eerste minister en is het vertrouwen Leterme in vrije val. De conclusie die ik daaruit trek, is dat de opmars van separatistische gevoelens het resultaat zijn van het onvermogen van Leterme om de federatie te besturen. Hoe verklaar je anders dat een deel van de separatisten blijkbaar Verhofstadt terug willen als premier?

“Als het samen niet meer gaat, dan maar apart,” is trouwens niet eens zo’n gekke redenering. Dus geen kwaad woord over de doorsnee Vlaming die separatisme ziet als enig middel om een einde te maken aan de onbestuurbaarheid. Het probleem is echter dat die onbestuurbaarheid werd gecreëerd door de man van het goed bestuur.  Maar ook de andere Vlaamse politici gaan niet vrijuit. Iedereen heeft blijkbaar schrik om te worden verketterd als slechte Vlaming. Ook de media hebben boter op het hoofd. Bart De Wever en Jean-Marie Dedecker, beide toch marginale politici, zijn niet van het scherm weg te slaan. Ze kunnen rustig hun demagogische en ongenuanceerde mening ventileren, zelden gehinderd door kritische vragen of tegenargumenten. Zo groeit de perceptie dat ze spreekbuizen zijn van de Vlaamse publieke opinie.

10

Die publieke opinie heeft ondertussen wel de buik vol van communautaire twisten. Maar ik heb nieuws voor degenen die denken dat een splitsing de problemen zal oplossen. Vergeet niet dat een vreedzame splitsing zou moeten worden onderhandeld door dezelfde charlatans die vandaag niet eens een akkoord kunnen berieken over het opstellen van een agenda. Een echtscheiding tussen ruziënde partners verloopt overigens nooit van een leien dakje, zeker als het om centen gaat, en nog meer als er zware schulden zijn. Heeft er al één Vlaams-nationalist eens uitgelegd hoe een splitsing concreet in zijn werk zou gaan? Wat met de staatsschuld? Wat met Brussel? Wat met het federaal patrimonium? Wat met de politie? Het leger? O, ze zullen wel een antwoord hebben. De vraag is: zullen de Franstaligen ermee akkoord gaan? Je kunt er gif op innemen dat dit niet het geval zal zijn. En dan? Inbinden? Een compromis zoeken? Of voet bij stuk houden en andere middelen gebruiken om de vijand te overtuigen? Remember de Balkans…

Nu goed, ik denk niet dat het allemaal zo een vaart zal lopen. Wat mij vandaag het meest tegen de borst stuit, is het gebrek aan tegenkrachten. Het is vooral hemeltergend dat de SP.a zich op de vlakte houdt. “Het is niet aan ons om met voorstellen voor de dag te komen, maar we zullen constructief meewerken en elk voorstel van de meerderheid op zijn eigen merites beoordelen,” klinkt het lijzig. Kan je jezelf nog meer overbodig maken? Ook de VLD die onder paars er toch mede is in geslaagd om acht jaar de communautair vrede te bewaren, doet vandaag lustig mee met de nationalistische kamikazepolitiek van de CD&V.

Nochtans is er ook binnen de christelijke zuil een belangrijke arbeidersvleugel en een conservatieve, koningsgezinde vleugel die een broertje dood heeft aan de communautaire oorlogstaal. Het feit dat die zo weinig van zich laten horen, wijst voor mij maar op één ding: dat ze zich al lang hebben neergelegd bij de val van deze regering en nieuwe verkiezingen. Een verkiezing die ze denken enkel te kunnen winnen door nog harder op de nationalistische trom te slaan. Om te beginnen in Plopsaland.

44081

Vlaanderen op weg naar ontvoogding?