31-07-08

België volgens Bonte

Als Hans Bonte zich op communautair terrein waagt, is het altijd opletten geblazen. Zijn verdediging van de verplichte taaltest voor degenen die een sociale woning willen kopen in Vilvoorde is regelrecht schandalig. Het is een hypocriet standpunt dat een discriminerende maatregel probeert te verrechtvaardigen door er een sociale dimensie aan te geven. Ik hield dan ook mijn hart vast toen de voorpagina van De Morgen blokletterde: “Hans Bonte predikt communautaire moed”. Bonte heeft namelijk een persoonlijke nota klaar met zeven communautaire standpunten die de SP.a volgens hem zou moeten verdedigen.

DA193334-6A72-4665-8AE3-5B29485799E6

Bonte heeft gelijk dat de SP.a kleur moet bekennen op communautair vlak. De reden van de afzijdige houding in een debat dat het land al 400 dagen in een uitzichtloze situatie dompelt, is vooral toe te schrijven aan een terechte aversie voor communautaire twistpunten, maar ook aan de interne verdeeldheid ter zake. Maar juist door die afzijdigheid geeft de SP.a de indruk dat ze geen antwoord heeft op een van de grootste politieke crisissen van de laatste decennia, ook al is die voor een groot deel gecreëerd en opgeklopt door de christendemocratie, met dank aan haar kartel.

Hoe de nota beoordelen? Of hoe elk voorstel tot staatshervorming beoordelen? Als socialist of progressievelling is er maar één criterium: elke maatregel die de solidariteit en toenadering tussen de gemeenschappen bevordert, is toe te juichen; elke maatregel die verdeeldheid in de hand werkt, is te verwerpen. De nota Bonte bevat beide soorten. Laten we beginnen met de positieve voorstellen.

1. Herfederaliseren
Bonte wil een aantal regionale bevoegdheden opnieuw doen verhuizen naar het federale niveau, zoals de geluidsnormen voor de luchtvaart, maar ook milieubevoegdheden zoals emissienormen. Het is inderdaad absurd dat die door Europa opgelegde maatregelen door alle parlementen moeten passeren. Maar in feite kan dat argument worden gebruikt voor de herfederalisering van heel wat meer bevoegdheden. Volgens Knack komt immers 85% van onze wetten van Europa.

Vorming1

2. Stimuleren tweetaligheid
Bonte wil de tweetaligheid stimuleren door in de grondwet in te schrijven dat de onderwijsprogramma’s voldoende lessen in de andere landstaal moeten voorzien. Inspanningen in die richting moeten ook financieel beloond worden. Een uitstekend voorstel dat haaks staat op elke vorm van nationalisme en separatisme. Dus: bravo Hans Bonte!

3. Behoud opkomstplicht
De opkomstplicht bij verkiezingen moet behouden blijven. Ik weet niet wat dit met de rest te maken heeft; bovendien is het een officieel partijstandpunt. 

4. Samenvallende verkiezingen
De federale en regionale verkiezingen moeten opnieuw samenvallen. Bonte wil hiermee de bestuurskracht van de verschillende niveaus doen toenemen. Ook dat is een officieel partijstandpunt. Voor mij is het belangrijkste argument voor samenvallende verkiezingen het feit dat ze de federale cohesie versterken.

5. Geen federale kieskring
Betonnering van de provinciale kieskringen en splitsing B-H-V. Geen federale kieskring. Bonte spreekt hier als randinwoner. Franstalige toppolitici zullen na de splitsing van B-H-V via de achterdeur van een nationale kieskring nog altijd kunnen opkomen in de rand, en in heel Vlaanderen. So what? Volgens mij wordt de discussie over de federale kieskring, waar ik 100% achtersta, echter te veel in het ijle gevoerd. Wat betekent die kieskring in de praktijk? Dat de PS opkomt in Oostende en Groen! in Aarlen? Dat er tweetalige ‘kartellijsten’ komen? Een federale kieskring moet m.i. gepaard gaan naar ten minste een gedeeltelijke terugkeer van federale partijen. Een federaal land zonder federale partijen is op termijn immers gedoemd te verdwijnen.

SH103396

6. Het district Brussel
Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest moet worden omgevormd tot een bicommunautair Hoofdstedelijk District, waarbij de autonomie van de gemeenten op belangrijke punten beknot wordt. De financiële middelen moeten worden afhankelijk gemaakt van de vooruitgang op o.a. het gebied van mobiliteit en veiligheid. Hier gaat Bonte volledig uit de bocht. Waarom Brusselaars anders behandelen dan de rest van België? Waarom voorwaarden opleggen aan de financiering van Brussel die niet gelden voor de andere gewesten? Het ‘bicommunautaire’ karakter van Brussel is al lang achterhaald. Brussel is een internationale, multiculturele stad. Wat in Brussel ter discussie moet worden gesteld, is de idiote verplichting van eentalige kieslijsten, waardoor de splitsing van partijen gebetonneerd werd in de grondwet. De splitsing van B-H-V zal die absurditeit nog meer aan de oppervlakte brengen.

7. Verregaande opsplitsing van de arbeidsmarkt  
Kijk, mijn verstand is te klein om het hele gedoe rond de splitsing van de arbeidsmarkt te volgen. M.i. is die al lang gesplitst (Forem, VDAB, BGDA/ORBEM) en juist die splitsing ligt aan de basis van heel wat problemen in en rond Brussel en de hele grensstreek. Je moet geen Einstein zijn om in te zien dat, als je de arbeidsmobiliteit wil vergroten, er een federale aanpak van de arbeidsmarkt nodig is. Maar ja, ik zal het weer niet verstaan hebben.

Ondertussen heeft de SP.a top de nota Bonte afgewimpeld. Het debat is gesloten en op de website van de SP.a prijkt het meest uitgewerkte voorstel tot staatshervorming dat er bestaat.

Alleen jammer dat niemand het kent.

09:50 Gepost door Jan Lievens in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: brussel, staatshervorming, hans bonte, 048 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.