26-03-08

De schizofrenie van Leterme

De nieuwe federale regering is een afspiegeling van de politieke krachtsverhoudingen op gewestelijk vlak. In Vlaanderen is er een centrumrechtse meerderheid, in Wallonië heeft alleen een blauwe coalitie genoeg zetels. De resultante is de eerste asymmetrische federale regering uit de Belgische geschiedenis. Het betekent ook dat de politieke macht in de feiten al verhuisd is naar de gewesten –vooral Vlaanderen dan- en een ‘grote staatshervorming’ onvermijdelijk is. Zoniet kunnen de onderhandelingen over de boedelscheiding beginnen.

leterme200_1196522298

De regering Leterme is gestart onder het somberste gesternte van de laatste vijftig jaar. De voltallige pers geeft deze regering geen knip voor de neus. Ik vrees echter dat deze manke ploeg met ministers die elkaar het licht in de ogen niet gunnen wel eens langer aan de macht zou kunnen blijven dan alom gedacht. Ze is bijna gedoemd in het zadel te blijven tot minstens 2009 wegens gebrek aan alternatief.

De peilingen laten immers geen noemenswaardige verschuivingen zien. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat er na tien hopeloze maanden opeens wel een alternatief mogelijk zou zijn op oranjepaars.

Een van de belangrijkste knelpunten in de afgelopen tien maanden was de onverzoenbaarheid tussen de vorming van een regering en het behoud van het kartel. Vandaag is er een regering dat halvelings het vertrouwen geniet van het kartel, wat eigenlijk een half wonder mag heten aangezien geen enkele eis van datzelfde kartel werd opgenomen in het regeerakkoord. De enige garantie dat de N-VA op zak heeft, is dat de regering valt als er tegen juli geen akkoord is over een grote staatshervorming. Dus: (alweer) uitstel van de executie.

Dezelfde vraag blijft bijgevolg ook vandaag nog halsstarrig overeind: wat zal het halen: de regering of het kartel? Die contradictie uit zich in de ronduit potsierlijke houding van Leterme die bij zijn aantreden als premier niet alleen meteen dreigt met opstappen als er binnenkort geen grote staatshervorming komt, maar voor het eerst ook dreigende taal spreekt aan het adres van de Bart De Wever: de CD&V zal zich niet laten gijzelen door de N-VA…

Het vooropstellen van een deadline voor een ‘grote staatshervorming’ is onder alle omstandigheden absurd, zeker in de huidige. Daarom zal tegen 15 juli wel een goed excuus worden gevonden om de kalender te herzien. Een eerste doorbraak, een eerste deelakkoord… voldoende voor de CD&V, onvoldoende voor de N-VA? Want nu komt het er voor de CD&V en N-VA vooral op neer elkaar de zwarte piet door te schuiven voor het opblazen van het kartel.

Nee, voor mij is het vooral uitkijken naar de oppositie van de SP.a. Het wordt een moeilijke oefening in geloofwaardigheid, want nu zal de SP.a van leer moeten trekken tegen maatregelen die de PS verdedigt (en die ook de SP.a had verdedigd mocht ze in de regering hebben gezeten). De SP.a is bijgevolg gedoemd om verder naar links te schuiven, ook zonder SP.a Rood.

480386740_20938b37b3

 

15:31 Gepost door Jan Lievens in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kartel, leterme, gennez, 037 |  Facebook |