26-03-08

De schizofrenie van Leterme

De nieuwe federale regering is een afspiegeling van de politieke krachtsverhoudingen op gewestelijk vlak. In Vlaanderen is er een centrumrechtse meerderheid, in Wallonië heeft alleen een blauwe coalitie genoeg zetels. De resultante is de eerste asymmetrische federale regering uit de Belgische geschiedenis. Het betekent ook dat de politieke macht in de feiten al verhuisd is naar de gewesten –vooral Vlaanderen dan- en een ‘grote staatshervorming’ onvermijdelijk is. Zoniet kunnen de onderhandelingen over de boedelscheiding beginnen.

leterme200_1196522298

De regering Leterme is gestart onder het somberste gesternte van de laatste vijftig jaar. De voltallige pers geeft deze regering geen knip voor de neus. Ik vrees echter dat deze manke ploeg met ministers die elkaar het licht in de ogen niet gunnen wel eens langer aan de macht zou kunnen blijven dan alom gedacht. Ze is bijna gedoemd in het zadel te blijven tot minstens 2009 wegens gebrek aan alternatief.

De peilingen laten immers geen noemenswaardige verschuivingen zien. Bovendien is het onwaarschijnlijk dat er na tien hopeloze maanden opeens wel een alternatief mogelijk zou zijn op oranjepaars.

Een van de belangrijkste knelpunten in de afgelopen tien maanden was de onverzoenbaarheid tussen de vorming van een regering en het behoud van het kartel. Vandaag is er een regering dat halvelings het vertrouwen geniet van het kartel, wat eigenlijk een half wonder mag heten aangezien geen enkele eis van datzelfde kartel werd opgenomen in het regeerakkoord. De enige garantie dat de N-VA op zak heeft, is dat de regering valt als er tegen juli geen akkoord is over een grote staatshervorming. Dus: (alweer) uitstel van de executie.

Dezelfde vraag blijft bijgevolg ook vandaag nog halsstarrig overeind: wat zal het halen: de regering of het kartel? Die contradictie uit zich in de ronduit potsierlijke houding van Leterme die bij zijn aantreden als premier niet alleen meteen dreigt met opstappen als er binnenkort geen grote staatshervorming komt, maar voor het eerst ook dreigende taal spreekt aan het adres van de Bart De Wever: de CD&V zal zich niet laten gijzelen door de N-VA…

Het vooropstellen van een deadline voor een ‘grote staatshervorming’ is onder alle omstandigheden absurd, zeker in de huidige. Daarom zal tegen 15 juli wel een goed excuus worden gevonden om de kalender te herzien. Een eerste doorbraak, een eerste deelakkoord… voldoende voor de CD&V, onvoldoende voor de N-VA? Want nu komt het er voor de CD&V en N-VA vooral op neer elkaar de zwarte piet door te schuiven voor het opblazen van het kartel.

Nee, voor mij is het vooral uitkijken naar de oppositie van de SP.a. Het wordt een moeilijke oefening in geloofwaardigheid, want nu zal de SP.a van leer moeten trekken tegen maatregelen die de PS verdedigt (en die ook de SP.a had verdedigd mocht ze in de regering hebben gezeten). De SP.a is bijgevolg gedoemd om verder naar links te schuiven, ook zonder SP.a Rood.

480386740_20938b37b3

 

15:31 Gepost door Jan Lievens in politiek | Permalink | Commentaren (0) | Tags: kartel, leterme, gennez, 037 |  Facebook |

09-07-07

Artikel 35: niet België, maar het kartel zal barsten

Herinner je nog de ‘definitieve fase van de staatshervorming’ van Dehaene, ik denk vijftien jaar geleden? Verregaande bevoegdheden voor de gewesten dienden voor eens en altijd komaf te maken met het communautaire gehakketak.

Natuurlijk is geen enkele overheidsvorm voor eens en altijd in steen gehouwen. Iedereen moet meegaan met zijn tijd, ook staatsstructuren. Alleen in België is een staatshervorming tot nu toe altijd synoniem geweest van ontmanteling van het centrale gezag. Zolang daarvan nog iets overeind blijft, zullen De De Wevers en Dewinters van deze wereld niet rusten.

cdv%203

Dehaene: wie danst mee?

 Wat blijkt nu volgens een perslek in De Morgen? Jean-Luc Dehaene, de bulldozer die het terrein voor Yves Leterme moet platgooien zodat die zich op vertrouwd terrein kan bevinden (mon plat pays qui est le mien), wil een akkoord smeden over de concrete invulling van artikel 35 van de grondwet. In mensentaal: laten we van de huidige impasse gebruikmaken om af te spreken wat we nog samen willen doen.  

Prachtig idee, maar het feit dat die concrete invulling er nog nooit is gekomen, heeft natuurlijk zijn reden. Vlamingen en Franstaligen stonden ook in die discussie tot nu toe lijnrecht tegenover elkaar. Waarom zou een akkoord vandaag dan wel mogelijk zijn? Omdat geen akkoord zou leiden tot een diepe institutionele crisis. In de coulissen houden de aanhangers van het Tsjechoslowaakse scenario zich al klaar voor een vreugdedansje met het separatistische monstertje. Veel te vroeg echter. 

Communautaire discussies zijn in dit land meestal een afleidingsmanoeuvre om andere problemen te verdoezelen. De echte separatisten blijven een kleine minderheid. De traditionele partijen, CD&V incluis, de bedrijfswereld en de vakbonden zijn tegen een splitsingsscenario. Daarom zou de volgende ronde in de staathervorming wel eens kunnen gericht zijn op een versteviging van het Belgische niveau, weliswaar mét overdracht van bevoegdheden naar de gewesten zodat iedereen zich op de borst kan kloppen.      

Iedereen? De CD&V heeft wel een adder aan de borst die het aantal federale bevoegdheden wil herleiden tot nul. Bij de NVA moet de centripetale logica die tot nu toe werd gevolgd immers leiden tot het barsten van België. Een duidelijke afbakening van de centrale bevoegdheden gaat lijnrecht in tegen de N-VA-strategie. Bart De Wever zal moeten uitleggen waarom hij expliciet instemt met het betonneren van federale bevoegdheden in de Belgische grondwet.  

1148459236image72

Als De Wever daarop toegeeft, is er geen enkele reden waarom de NVA niet volledig zou oplossen in de CD&V. Ligt hij dwars, is er geen enkele reden om het kartel in stand te houden.

De piste van Dehaene luidt dan ook de doodsklokken over het kartel CD&V/N-VA, met als enige variante: een behoud van het kartel ten koste van een splitsing in de NVA. Dat betekent niet dat dit scenario voor morgen is. Dehaene beoogt nu nog geen akkoord over de inhoud van artikel 35, maar een akkoord over… een akkoord om erover te discussiëren. De concretisering ervan kan worden doorgeschoven. Tot de gewestverkiezingen van 2009 bijvoorbeeld… Dat wordt lachen!

 

11:01 Gepost door Jan Lievens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: cdnv, nva, kartel, staatshervorming, artikel 35, dehaene, de wever, 007 |  Facebook |